Endnu en artikel, hvis formål er at frikende HPV-vaccinen for alvorlige bivirkninger og kaste mistanken for bivirkninger over på medierne og/eller de bivirkningsramte selv blev udgivet i sidste uge. Medforfatter på artiklen Ulrich Fredberg var hurtigt ude med budskabet og en demonstration af den anvendte logik blandt andet hos DR.

Hos mere end 80 procent af dem (pigerne i udredningsforløb red.) finder vi ikke nogen sikker diagnose, og blandt dem vil der med meget stor sandsynlighed være nogen, der har funktionel lidelse ...  Jeg vil ikke afvise, at det kan ændre sig hen ad vejen, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der tyder på en sammenhæng (mellem vaccine og symptomer).

Da ''ikke nogen sikker diagnose'' er en del af arbejdsdefinitionen på ''funktionel lidelse'', er Ulrich Fredbergs første udsagn mere eller mindre tomt. Han siger blot, han ikke tror, en sikker diagnose vil kunne stilles for samtlige piger. Hvilket er sandsynligt, det er sjældent, at 100 procent af alle formodede bivirkninger af en medicin viser sig at være faktiske bivirkninger. Men i det næste udsagn kommer det logiske spring, for hvordan kommer Fredberg frem til at, fordi det er sandsynligt, at ikke alle pigerne kan diagnosticeres med en alvorlig vaccinebivirkning, så har ingen af dem en alvorlig vaccinebivirkning? Og hvad med de 20 procent, der åbenbart har fået en diagnose, tæller de ikke?

I statusartiklen diskuterer forfatterne diagnosen POTS. Men her kommer de frem til, at den heller ikke er vaccinerelateret, bl. a. fordi den ikke er kendt ved andre vacciner:

De fleste publikationer om POTS og HPV-vaccination er rent deskriptive og casebaserede. Brinth et al angav i deres studie, at > 60% af de HPV-vaccinerede kvinder, der var henvist til Synkopecentret på Frederiksberg Hospital pga. ortostatisk intolerans, havde POTS, mens ~ 90% blev diagnosticeret med kronisk træthedssyndrom. Da man ikke i nogen af disse studier inkluderede en kontrolgruppe, og de bygger på stærkt selekterede grupper af henviste patienter, er det ikke muligt herudfra at konkludere, at der er en øget risiko for POTS og CRPS hos HPV-vaccinerede personer ...  I medierne har det været fremført, at POTS skyldes aluminiumforgiftning, idet aluminium anvendes som adjuvans i HPV-vaccinerne. Der er ingen tilfælde, hvor POTS er indrapporteret som en mulig bivirkning af en anden vaccine end HPV-vaccinen.

Med den noget besynderlige henvisning til ''medierne'' for en videnskabelig hypotese lader forfatterne, som om de har overvejet hypotesen som den er fremlagt af bl. Tomljenovic og Shoenfeld (den sidste artikel er blevet trukket tilbage, hvilket er helt normalt for vaccinekritiske studier, artikler, film osv. Ikke desto mindre stammer Shoenfeld's arbejde og tilgrundliggende hypotese ikke fra ''medierne''). Og de kan  også lade, som om deres observation om fraværet af POTS ved andre vaccciner kan tages seriøst.

Artiklen og dens forfatteres logik er klar. Hvis der ingen sikker diagnose er, kan det ikke være vaccinebivirkninger, netop fordi der ingen diagnose er. Men hvis der foreligger en diagnose på en kendt sygdom, kan det ikke være vaccinebivirkninger, fordi sygdommen er kendt også uden vaccinen. Og hvis det er en sjælden eller ukendt sygdom, kan det heller ikke være vaccinebivirkninger, fordi sygdommen da allerede ville være kendt fra andre vacciner.

På denne baggund spurgte VaccinationsForum korresponderende forfatter Anne Hammer om, hvad artiklen bragte af nyt, og også med forfatter prof. Jan Blaakær  som eksempel, om det ikke vakte bekymring nogen steder, at man inkluderede forfattere til en formodet neutral statusundersøgelse, der var så ivrige fortalere for vaccinen, at selv en dom for vildledende reklame preller af på dem.  Anne Hammer var venlig nok til at skrive et udførligt svar, som vi gengiver i dets helhed sammen med VaccinationsForums henvendelse.

VACCINATIONSFORUM:

Vi har med interesse læst jeres statusartikel om HPV-vaccinen i Ugeskrift for Læger.

Vi har to spørgsmål, Vi håber, du kan hjælpe os med på vegne af de såkaldte ''HPV-piger'', altså de som mistænker, at deres symptomer stammer fra HPV-vaccinen.

1. Artiklen er en statusartikel. Den giver en oversigt over nogle udvalgte studier. Mit spørgsmål er, hvad er artiklens eksistensberettigelse - hvad bidrager artiklen med af nyt i forhold til fx EMA's review om HPV-vaccinerne fra 2015? 

2. En af forfatterne til artiklen er professor Jan Blaakær. Han var i 2015 impliceret i en alvorlig sag om
vildledende reklame for Gardasil-vaccinen. En sag, som direkte berører tusindvis af kvinders vaccinevalg, og som udløste en bøde til Sanofi Pasteur MSD.

Jan Blaakær
udtalte i den forbindelse til Metroxpress, at han ikke havde tid til at vente på videnskabelig evidens:

‘'Det vil formentlig vare mellem 20 og 30 år, inden man opnår den fornødne videnskabelige evidens. Synes du, det er rimeligt, at mange kvinder bliver syge, hvis man med stor sandsynlighed kan beskytte dem?''

Men her har I ham som medforfatter til en artikel om videnskabelig evidens vedrørende HPV-vaccinen. En lang række selskaber og medforfattere, du selv inklusive, har skrevet under på, at de godkender artiklen og dermed Jan Blaakær som medforfatter til den. 
 
Bekymrer det dig ikke, at en af de få medforfattere på artiklen, der kommer fra virologiens/immunologiens verden, ser stort på videnskabelig evidens, og har været bevidst medvirkende til vildledende reklame for en HPV-vaccine (Gardasil)? 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Jensen - bestyrelsesmedlem VaccinationsForum
 
ANNE HAMMER:
 
 Kære Claus Jensen,

 

 Mange tak for din mail for din interesse i vores artikel. Jeg beklager det forsinkede svar. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at besvare dine spørgsmål.

 

1.     Formålet med artiklen er at give et overblik over hele problematikken omkring formodede bivirkninger til HPV vaccination i Danmark. Vi ønsker især at opdatere vores kolleger i almen praksis, idet det er dem, der står for rådgivning af piger og kvinder i forhold til HPV vaccination.

Du har fuldstændig ret i, at mange af de fakta, der står angivet i vores artikel også er at finde I EMAs rapport såvel som i Lægemiddelstyrelsens rapport. Det skyldes blandt andet, at vi jo begge har lavet en grundig litteratursøgning i videnskabelige litteraturdatabaser for at finde ud af, hvad der findes af forskning på området, og derfor ender vi med at referere til mange af de samme videnskabelige undersøgelser. Sammenlignet med Lægemiddelstyrelsens og EMAs rapporter bidrager vores artikel med information omkring HPV vaccinens effekt på forekomsten af forstadier til livmoderhalskræft, ligesom vi også har angivet information om dækning af vaccinen såvel som information om formodede bivirkninger til HPV vaccinen i de øvrige Nordiske lande.

 2.     Det bekymrer mig på ingen måde, at Jan Blaakær er medforfatter på artiklen. Han er en særdeles anerkendt og velrenommeret læge og forsker. Han er klinisk professor på Aarhus Universitet og har skrevet mere en 100 videnskabelige artikler, og de seneste 23 år har han beskæftiget sig med gynækologiske kræftsygdomme, især æggestokkekræft, livmoderhalskræft og sygdomme relateret til HPV-virus. Citatet fra MetroXpress er taget ud af en større sammenhæng og er på ingen måde et udtryk for, at Jan Blaakær, eller de øvrige medforfattere, ser stort på videnskabelig evidens.

 De i artiklen nævnte videnskabelige selskaber har læst og kommenteret artiklen og godkendt dets indhold. Ligeledes har det været tydeligt for dem, at Jan Blaakær også har været medforfatter. Vi har sendt den rundt for at få så høj en konsensus på området som overhovedet muligt.

 Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at HPV vaccinen virker og vil nedsætte forekomsten af livmoderhalskræft i fremtiden. HPV vaccination medfører beskyttelse mod de to typer HPV, der forårsager 70% af alle tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark. Og studier viser, at HPV vaccinerede kvinder sjældnere får HPV, som er en nødvendighed for at kunne udvikle livmoderhalskræft. Flere videnskabelige studier har også vist, at HPV vaccinerede piger/kvinder har markant nedsat forekomst af svære celleforandringer (op imod 80% nedsat risiko), og da celleforandringer er forstadier til livmoderhalskræft, så får man ikke livmoderhalskræft, hvis ikke man først har haft forstadierne. Ved at HPV vaccinere forhindrer man også en masse kvinder i at få lavet keglesnit, der er et indgreb, der er forbundet med en masse bekymringer og med en øget risiko for at føde for tidligt i en efterfølgende graviditet.

 Med venlig hilsen
 
Læge, PhD

 

2 kommentarer

Skriv kommentar
  1. Jacob Jensen 24. juni 2016 11:22

    test

  2. Astrid 26. juni 2016 15:23

    Anne Hammer må siges at være en "true beleiver"

Mangler dit profilbillede? Upload på Gravatar

 

N.B.: Alle kommentarer gennemlæses før endelig aktivering på siden.